бия


бия
1. (нанасям удари) beat, thrash; whop
(с камшик) flog, whip, welt; lash
ам. разг. whale
(животно с камшик, за да върви) lash on
(с нещо плоско) thwack, whack, ам. разг, paddle
(с пръчка) thrash, whip. flog, cane, birch, cudgel
(с юмруци) pummel
(удрям) hit, strike
бия някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s.o. within an inch of his life; beat s.o. black and blue; beat the tar out of s.o.
2. (убивам при лов) shoot, kill
3. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on)
(за артилерия) shell
пушката бие надалеч the gun has a long range
бия в целта hit the mark
4. (удрям) beat, ring
бия камбана ring/toll a bell, (шумно) jangle/peal a bell
бия за умряло/за погребение toll a funeral knell
(за камбана, непрех.) ring, toll, peal
(за звънец) ring
звънецът бие the bell rings, there goes the bell
(за часовник) strike
часовникът бие 3 часа the clock strikes three
5. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate
(силно-за сърце) leap
6. (удрям продължително) beat
(масло) churn
(яйца) whisk, beat up, whip
(кова, чукам) forge, hammer
бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot
(за дъжд) beat, drive (no against)
7. прен. (побеждавам) beat (s.o.), win (against s.o.), разг. lick (s.o.)
бия на нула сп. разг. white-wash. beat hollow
бия по гласове outvote
бия рекорда beat the record; cap the climax/the globe
8. клоня към, изглеждам, соча
(за цвят) нещо бие на синьо s.th. has a bluish tint
разбирам накъде биеш I see what you're driving at, I understand your drift
9. (блещя) shine
лампата ми бие в очите the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me
10. (разобличаван) denounce. hit out at, wage war on
бия по бюрокрацията hit out at bureaucracy/разг. at red tape
11. (правя впечатление) hit in the eye
това бие в очи it hits one in the eye, it leaps to the eye, it catches/strikes the eye, it strikes one
бия отбой прен.) beat a retreat
бия път tramp, trudge, plod along, beat/pad the hoof
бия тревога give/raise/sound the alarm/tocsin, raise an alarm
бия на чувства play on s.o.'s feelings
един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird
кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell; why on earth didn't you keep mum
бия ce
12. fight, have a fight; combat
бия се на дуел fight a duel
бия се до последна капка кръв fight to a/the finish
бия се до смърт fight to the death
13. (блъскам се) beat (against)
бия се в главата/ума repent, разг. I could kick myself (задето for с ger.)
бия се в гърдите прен. thump o.'s breast/chest; boast; take merit to o.'s
blow o.'s own trumpet/horn, разг. talk big
* * *
бѝя,
гл., мин. св. деят. прич. бил 1. (нанасям удари) beat, thrash; whop; (с камшик) flog, whip, welt; lash; амер. разг. whale; (животно с камшик, за да върви) lash on; (с нещо плоско) thwack, whack, амер. разг. paddle; (с пръчка) thrash, whip, flog, cane, birch, cudgel; (с юмруци) pummel; (удрям) hit, strike; \бия някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s.o. within an inch of his life; beat s.o. black and blue; beat the tar out of s.o.;
2. (убивам на лов) shoot, kill;
3. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on); (за артилерия) shell; \бия в целта hit the mark;
4. (удрям) beat, ring; \бия за умряло/за погребение toll a funeral knell; (непрех.; за камбана) ring, toll, peal; (за звънец) ring; (за часовник) strike; \бия камбана ring/toll a bell, (шумно) jangle/peal a bell; пушката бие надалеч the gun has a long range;
5. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate; (силно ­ за сърце) leap;
6. (удрям продължително) beat; (масло) churn; (яйца) whisk, beat up, whip; (кова, чукам) forge, hammer; (за дъжд) beat, drive (по against);
7. прен. (побеждавам) beat (s.o.), win (against s.o.), разг. lick (s.o.); \бия на нула спорт. разг. white-wash, beat hollow; \бия по гласове outvote; \бия рекорда beat the record; cap the climax/the globe;
8. (клоня към, изглеждам, соча) (за цвят) нещо бие на синьо s.th. has a bluish tint; разбирам накъде биеш I see what you’re driving at; I understand your drift; I take the hint;
9. (блести) shine; лампата бие в очите ми the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me;
10. (разобличавам) denounce, hit out at, wage war on;
11. (правя впечатление) hit in the eye; leap to the eye, catch/strike the eye; • бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot; \бия отбой (и прен.) beat a retreat; \бия път tramp, trudge, plod along, beat/ pad the hoof; footslog; \бия тревога give/raise/sound the alarm, raise an alarm; един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird; кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell; why on earth didn’t you keep mum;
\бия се 1. fight, have a fight; combat; \бия се до последна капка кръв fight to a/the finish; \бия се на дуел fight a duel;
2. (блъскам се) beat (against); • \бия се в главата/ума repent, разг. I could kick myself (задето for c ger.); \бия се в гърдите прен. thump o.’s breast/chest; boast; take merit to o.’s.; blow o.’s own trumpet/horn, разг. talk big.
* * *
т, те използват зъбите си.; tussle; beat{bi;t}; castigate; cob{kOb}; curry; drum{drXm}; hammer; knoll (камбана); lash; lay; palpitate; ram{rEm}; ring; strike (за часовник); trash{trES}; trounce; wallop (жарг.)
* * *
1. (блещя) shine 2. (животно с камшик, за да върви) lash on 3. (за артилерия) shell 4. (за дъжд) beat, drive (no against) 5. (за звънец) ring 6. (за камбана, непрех.) ring, toll, peal 7. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate 8. (за цвят) нещо бие на синьо s. th. has a bluish tint 9. (за часовник) strike 10. (кова, чукам) forge, hammer 11. (масло) churn 12. (нанасям удари) beat, thrash;whop 13. (с камшик) flog, whip, welt;lash 14. (с нещо плоско) thwack, whack, ам. разг, paddle 15. (с пръчка) thrash, whip. flog, cane, birch, cudgel 16. (с юмруци) pummel 17. (силно - за сърце) leap 18. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on) 19. (убивам при лов) shoot, kill 20. (удрям продължително) beat 21. (удрям) beat, ring 22. (удрям) hit, strike 23. (яйца) whisk, beat up, whip 24. 1 (блъскам се) beat (against) 25. 1 (правя впечатление) hit in the eye 26. 1 (разобличаван) denounce. hit out at, wage war on 27. 1 fight, have a fight;combat 28. 5 часа the clock strikes three 29. blow o.'s own trumpet/ horn, разг. talk big 30. БИЯ ce 31. БИЯ в целта hit the mark 32. БИЯ за умряло/за погребение toll a funeral knell 33. БИЯ камбана ring/toll a bell, (шумно) jangle/peal a bell 34. БИЯ на нула сп. разг. white-wash. beat hollow 35. БИЯ на чувства play on s. o.'s feelings 36. БИЯ някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s. o. within an inch of his life;beat s. o. black and blue;beat the tar out of s. o. 37. БИЯ отбой (и прен.) beat a retreat 38. БИЯ пo бюрокрацията hit out at bureaucracy/разг. at red tape 39. БИЯ пo гласове outvote 40. БИЯ път tramp, trudge, plod along, beat/ pad the hoof 41. БИЯ рекорда beat the record;cap the climax/ the globe 42. БИЯ се в главата/ума repent, разг. I could kick myself (задето for с ger.) 43. БИЯ се в гърдите прен, thump o.'s breast/chest;boast;take merit to o.'s. 44. БИЯ се до последна капка кръв fight to a/the finish 45. БИЯ се до смърт fight to the death 46. БИЯ се на дуел fight a duel 47. БИЯ тревога give/raise/sound the alarm/tocsin, raise an alarm 48. ам. разг. whale 49. бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot 50. един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird 51. звънецът бие the bell rings, there goes the bell 52. клоня към, изглеждам, соча) 53. кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell;why on earth didn't you keep mum 54. лампата ми бие в очите the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me 55. прен. (побеждавам) beat (s. o.), win (against s. o.), разг. lick (s. о.) 56. пушката бие надалеч the gun has a long range 57. разбирам накъде биеш I see what you're driving at, I understand your drift 58. това бие в очи it hits one in the eye, it leaps to the eye, it catches/strikes the eye, it strikes one 59. часовникът бие

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • бия́ — бия, деепр. (от бить); бия себя в грудь …   Русское словесное ударение

 • Бия — река, пр. составл. Оби; Республика Алтай и Алтайский край. Русские землепроходцы вышли к Бии в 1627 начале 1630 х гг, причем в их первых донесениях она называлась р. Би. В языке самодийцев, коренного населения берегов Бии, би река , причем в… …   Географическая энциклопедия

 • БИЯ — река на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км². Вытекает из Телецкого оз. Средний расход воды у Бийска 477 м³/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья …   Большой Энциклопедический словарь

 • БИЯ — БИЯ, река на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, пл. бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. Средний расход воды у Бийска 477 м3/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья. Источник: Энциклопедия Отечество …   Русская история

 • бия — сущ., кол во синонимов: 3 • богиня (346) • майеста (2) • река (2073) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин …   Словарь синонимов

 • Бия — У этого термина существуют и другие значения, см. Бия (значения). Бия Бия в верховье Характеристика Длина 301 км …   Википедия

 • Бия — река в России, на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. Средний расход воды у Бийска 477 м3/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья. * * * БИЯ БИЯ, река на Алтае, правая составляющая… …   Энциклопедический словарь

 • бия — БИЭ, БИЯ Ср. Бие …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Бия — река, пр. составл. Оби; Республика Алтай и Алтайский край. Русские землепроходцы вышли к Бии в 1627 начале 1630 х гг, причем в их первых донесениях она называлась р. Би. В языке самодийцев, коренного населения берегов Бии, би река , причем в… …   Топонимический словарь

 • Бия —         река на Алтае, в Алтайском крае РСФСР. Слившись с Катунью, образует р. Обь. Длина 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. В верховьях течёт в узкой долине, порожиста; ниже устья р. Лебедь долина расширяется.… …   Большая советская энциклопедия

 • бия — би я, деепр …   Русский орфографический словарь


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.